PSO & Open Access
Brussels,

Special statement on the EU Commission’s revised Interpretative Guidelines for public service obligations in land transport

ALLRAIL supports the EU Commission's new Interpretative Guidelines concerning Regulation (EC) 1370/2007 on public passenger transport services by rail and by road, that were published on 22nd June 2023.

 

Read the statement
Brussels,

Dutch railway deal is “fundamentally illegal” say independents

 

The contract the Dutch government intends to award to Dutch railway operator NS for passenger transport services is facing EU scrutiny and is “fundamentally illegal”, according to ALLRAIL. The new concession which would run from 1 January 2025 to the end of 2033 grants unjustified subsidies, covers a disproportionate size of railway services and its timing is “suspicious”.

Read the article
Bruksela,

Polska: Podwójne Standardy Polskiego Regulatora

10 czerwca 2022 u Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego zostało złożonych 14 powiadomień o nowych usługach komercyjnych, które mają być prowadzone przez przewoźnika świadczącego równocześnie głównie przewozy o charakterze służby publicznej (PSO).

Do połowy marca 2023, Urząd opublikował łącznie 11 decyzji wraz z najważniejszą z całego pakietu wniosków. Ostatnia decyzja dotycząca połączeń w relacji Kołobrzeg–Przemyśl Główny–Kołobrzeg jest jednak szczególna, bowiem dotyczy zawoalowanej przez przewoźnika, najbardziej lukratywnej na polskim rynku kolejowym trasy Gdynia Główna - Kraków Główny - Gdynia Główna, na której PKP Intercity uzyskało możliwość prowadzenia 16 par pociągów. Po raz kolejny państwowe pociągi komercyjne PKP Intercity nie zagrażają pociągom dotowanym, natomiast podobne, mniej liczne pociągi przewoźników komercyjnych stanowią zagrożenie wręcz niewyobrażalne.

Przeczytaj informację prasową
Brussels,

POLAND: Once Again, The Polish Rail Regulator UTK Excels In Blatant Double Standards

 

On 10th June 2022, 14 applications for new commercially driven services were filed by the Polish long-distance state-owned rail incumbent PKP Intercity with the President of the Polish rail regulator UTK.

UTK always acts astonishingly fast for PKP Intercity: by mid-March 2023, UTK had already published a total of 11 decisions. However, UTK’s latest decision on the long-distance services between Kołobrzeg and Przemyśl route is unique, as it concerns the most lucrative commercially driven route in Poland, between Gdynia and Kraków, for which UTK has allowed PKP Intercity to run 16 pairs of trains.

So - yet again - we witness the double standard of the Polish rail regulator UTK. It decides that state-owned incumbent PKP Intercity's commercially driven trains pose no threat to subsidised PSO trains on the same route, whilst similar but less frequent commercially driven services applied for by independent operators allegedly pose a huge threat to PSO services.

Rather than continuing to decide against independent operators, UTK now needs to be investigated itself - for consistently biased behaviour in favour of PKP Intercity.

Read the press release
Brussels,

Podwójne standardy UTK przy przyznawaniu otwartego dostępu?

Stowarzyszenie ALLRAIL przeanalizowało ostatnie decyzje Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego dotyczące przyznania otwartego dostępu do infrastruktury. Zdaniem Stowarzyszenia, decyzje te dostarczają dalszych dowodów na potwierdzenie tezy o podwójnych standardach stosowanych w stosunku do przewoźników.

Przeczytaj artykuł