PSC
Brussels,

Kolejny Przykład Niekompetencji Polskiego Regulatora Kolejowego

3 marca 2024 roku, po 531 (!) dniach procedowania, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję otwartodostępową jednemu z niezależnych operatorów dla połączeń na trasie Kraków Główny – Gdynia Główna i z powrotem przez Warszawę. Sam ten fakt nie byłby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie zakres wnioskowanych usług oraz decyzja regulatora zakres ten ograniczająca.

Przeczytaj informację prasową
Brussels,

Poland: Biased Rail Regulator Approves Application for PKP Intercity but Refuses Identical Application for Newcomer

On 3 March 2024, after 531 (!) days of proceedings, the Polish rail regulator UTK only approved a minor portion of independent operator RegioJet’s application to operate commercial passenger services on the Kraków–Gdynia route, and confined mostly to off-peak hours.

UTK's decision to approve state incumbent's application while imposing severe limitations on that of the independent operator showcases a troubling instance of double standards and protectionism.

Read the press release
Brussels,

Directly Awarded Public Service Obligations (PSOs) Can Cost Twice as Much as Competitive Tenders – Taxpayer Money is Wasted, Which Could Be Better Used Elsewhere

Later this year, a new subsidised cross-border long distance service will connect Prague (Czech Republic) to Gdynia (Poland). This service was competitively tendered in the Czech Republic and directly awarded in Poland. How much will the taxpayer of each country pay for this very same train service?

  • In the Czech Republic, where the service was competitively tendered, taxpayers will pay €3.11 per train-kilometre;
  • In Poland, where the contract was directly awarded, taxpayers will pay €7.09 per train-km, expected to rise to €9.18/train-km!
Read the press release
Brussels,

Poland: Increasing Subsidy When It Is Not Necessary – Is PKP Intercity A Bottomless Pit?

In the final days of the previous Polish government – before Donald Tusk took over - the outgoing Infrastructure Minister signed an annex to the long-distance passenger rail Public Service Obligation (PSO) contract, ensuring that state-owned rail incumbent PKP Intercity received an increased subsidy of 1,5 billion euros until 2030. Increasing funds for public transport should, in theory, lead to more and better quality of services, but we notice that the sudden increase in subsidy for PKP Intercity will not translate into any new benefits for the passenger.

Read the Press Release
Brussels,

Wzrost Dotacji Na Kolej Dalekobieżną: Worek Bez Dna?

Poza Polskę z opóźnieniem dotarła informacja o podpisaniu przez ministra infrastruktury w ostatnich dniach swej kadencji aneksu do umowy PSC zapewniającego PKP Intercity zwiększenie dotacji o 6,5 mld złotych do 2030 roku. Jakkolwiek zwiększanie środków na transport publiczny jest chwalebne i godne uznania, ponieważ powinno w założeniu prowadzić do zwiększenia zakresu oferowanych usług czy poprawę ich jakości, ze zdumieniem dowiadujemy się, że podwyższenie dotacji nie przełoży się w żaden sposób na korzyści dla polskiego pasażera.

 

Przeczytaj informację prasową