In Polish
Poland,

Kolejny Przykład Niekompetencji Polskiego Regulatora Kolejowego

3 marca 2024 roku, po 531 (!) dniach procedowania, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego wydał decyzję otwartodostępową jednemu z niezależnych operatorów dla połączeń na trasie Kraków Główny – Gdynia Główna i z powrotem przez Warszawę. Sam ten fakt nie byłby niczym nadzwyczajnym, gdyby nie zakres wnioskowanych usług oraz decyzja regulatora zakres ten ograniczająca.

Przeczytaj informację prasową
Brussels,

ALLRAIL: Oszczędności dzięki przetargom. Niestety, nie w Polsce

Pociągi międzynarodowe Praga – Gdynia dostarczają kolejnego argumentu na rzecz wybierania operatorów w drodze otwartego przetargu zamiast powierzenia bezpośredniego – uważają przedstawiciele stowarzyszenia niezależnych przewoźników pasażerskich ALLRAIL. Jak wskazują, po obu stronach granicy przewoźnicy obsługujący połączenie zostali wybrani w różnej formule, co ma bezpośrednie przełożenie na koszty ponoszone przez polskich i czeskich podatników.

Przeczytaj artykuł
Brussels,

ALLRAIL: Dodatkowe pieniądze dla PKP Intercity to betonowanie rynku

Europejskie stowarzyszenie prywatnych przewoźników kolejowych ALLRAIL oceniło ostatnie zwiększenie dotacji dla PKP Intercity, jako dorzucenia do worka bez dna.

Przeczytaj artykuł
Brussels,

Wzrost Dotacji Na Kolej Dalekobieżną: Worek Bez Dna?

Poza Polskę z opóźnieniem dotarła informacja o podpisaniu przez ministra infrastruktury w ostatnich dniach swej kadencji aneksu do umowy PSC zapewniającego PKP Intercity zwiększenie dotacji o 6,5 mld złotych do 2030 roku. Jakkolwiek zwiększanie środków na transport publiczny jest chwalebne i godne uznania, ponieważ powinno w założeniu prowadzić do zwiększenia zakresu oferowanych usług czy poprawę ich jakości, ze zdumieniem dowiadujemy się, że podwyższenie dotacji nie przełoży się w żaden sposób na korzyści dla polskiego pasażera.

 

Przeczytaj informację prasową
Bruksela,

Wydawanie decyzji zgodnie z unijnymi terminami? Jak regulator chce, to może!

19 czerwca w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pojawiła się decyzja o przyznaniu 31 maja otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Warszawa Wschodnia – Hrebenne (gr.) – Warszawa Wschodnia przewoźnikowi SKPL Cargo.

ALLRAIL pragnie pogratulować organowi regulacyjnemu pierwszego w historii poprawnego zastosowania regulacji europejskich przy wydawaniu decyzji otwartodostępowej.

Przeczytaj list otwarty