Wydawanie decyzji zgodnie z unijnymi terminami? Jak regulator chce, to może!

19 czerwca w Dzienniku Urzędowym Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego pojawiła się decyzja o przyznaniu 31 maja otwartego dostępu dla pasażerskich przewozów kolejowych na trasie Warszawa Wschodnia – Hrebenne (gr.) – Warszawa Wschodnia przewoźnikowi SKPL Cargo.

ALLRAIL, Stowarzyszenie prywatnych przewoźników kolejowych, gratuluje firmie SKPL Cargo uzyskania pozwolenia na prowadzenie przewozów i życzy frekwencyjnego sukcesu nowemu połączeniu Unii Europejskiej z Ukrainą.

Jednocześnie ALLRAIL pragnie pogratulować organowi regulacyjnemu pierwszego w historii poprawnego zastosowania regulacji europejskich przy wydawaniu decyzji otwartodostępowej.

Jest to pierwszy przypadek, kiedy regulator (Urząd Transportu Kolejowego) wszczął postępowanie administracyjne już po 3 dniach od złożenia wniosku aplikanta, a wniosek został opublikowany po 6 dniach! Rozporządzenie Unijne 2018/1795 daje UTK na wypełnienie tego zadania 10 dni, lecz dotychczasowa praktyka pokazywała, iż Urząd do tego terminu podchodził bardzo swobodnie, zazwyczaj przeprowadzając wstępną weryfikację wniosku przez kilka tygodni, w skrajnych przypadkach wręcz przez kilka miesięcy.

Podobnie, po raz pierwszy w historii Urzędu Transportu Kolejowego decyzja otwartodostępowa została wydana w ciągu tygodnia od upływu 30-dniowego terminu, w którym organy uprawnione mogły składać wnioski o badanie równowagi ekonomicznej (EET). Do tej pory w przypadku braku wniosków o EET, Urząd często zwlekał z wydaniem decyzji otwartodostępowych przez kolejne miesiące –zazwyczaj 2 dodatkowe miesiące, wcześniej nawet 3 do 4 miesięcy w przypadku przewoźników komercyjnych.

Tym samym, dzięki sprawnemu działaniu regulatora rynku, decyzję otwartodostępową udało się wydać w terminie krótszym niż 1,5 miesiąca, co jest pierwszym takim przypadkiem w historii Urzędu, ale wieloletnim standardem w przypadku podobnych pozwoleń wydawanych przez organy regulacyjne w pozostałych państwach Unii Europejskiej.

Warto jednak pamiętać, iż wniosek aplikanta w ogóle nie wymagał przeprowadzania badania równowagi ekonomicznej, ponieważ nie istniał podmiot uprawniony do złożenia wniosku o EET, o czym regulator wiedział od początku postępowania. Tym samym nie było kogo powiadamiać o możliwości złożenia wniosku o EET a całe postępowanie mogło trwać jeszcze o miesiąc krócej.

Niemniej jednak, ALLRAIL gratuluje Urzędowi Transportu Kolejowego osiągnięcia standardów europejskich dzięki lepszemu stosowaniu prawa wspólnotowego niż to miało miejsce w przeszłości. Liczymy również, że nowa jakość obsługi wniosków o uzyskanie otwartego dostępu będzie utrzymana na nowo osiągniętym poziomie, także w przypadkach, gdy badanie równowagi ekonomicznej będzie wymagane, co prawo wspólnotowe również restrykcyjnie reguluje.