Czech Republic
Brussels,

Driving a train through Europe must finally become as easy as driving a bus

“Rail Freight Forward” (RFF) is a coalition of European rail freight companies with the commendable goal of shifting 30% of all goods transported in Europe to rail by 2030. What does RFF want? Simple Answer: “Driving a Train Through Europe Must Finally Become as Easy as Driving a Truck”.

This can easily be converted to passenger rail too: Driving a Train Through Europe Must Finally Become as Easy as Driving a Bus. Passenger operators should be able cross internal EU borders on their own & not need to co-operate with others.

Therefore: it a blatant double standard that many of the state-owned rail incumbents who support Rail Freight Forward - and compete with each other in cross-border rail freight - do exactly the opposite in passenger rail, co-operating with each other instead. 

Read the press release
Brussels,

ALLRAIL welcomes EU Commission announcement in the case of alleged predatory pricing against rail newcomers

Executive Vice-President of the EU Commission Mrs. Margrethe Vestager announced today that she is sending out a Statement of Objections against the Czech state-owned rail incumbent Czech Railways (České dráhy) for alleged predatory pricing.

Download
Brussels,

ALLRAIL vítá oznámení Evropské komise ve věci Českých drah a kauzy predátorských cen

Výkonná místopředsedkyně Evropské komise Margrethe Vestager dnes oznámila zaslání sdělení výhrad českému státem vlastněnému dopravci České dráhy za údajné predátorské ceny. 

Download
Brussels & Prague,

CZECH REPUBLIC: commercially driven open access rail connections excluded from COVID-19 aid

The Czech Ministry of Transport recently announced a selective aid program for rail operators to cover losses caused by COVID-19. However, the scope of the aid is not fair & equal within the sector; it explicitly excludes the commercially viable 'open access' passenger rail connections

Download
Brussels & Prague,

Česká republika: Komerční železniční doprava vyloučena z podpory proti dopadům COVID-19

Ministerstvo dopravy České republiky oznámilo selektivní program na podporu železničních dopravců na vyrovnání ztrát způsobených opatřeními proti šíření COVID-19 ve výši 400 mil. Kč – podpora má být směřována pouze pro dotované spoje a vylučuje tedy podporu pro komerční spoje.

Download