Denmark
Denmark,

Danmark: Statsejet DSB fejrer sit falske ‘overskud’ – på et lukket marked

DSB's rapporterede "overskud" er dog faktisk en falsk profitmargin, som er 'tjent' fra en landsdækkende offentlig servicetrafik ('PSO')-kontrakt, der blev direkte tildelt af den danske regering uden fordelene ved en konkurrenceudsættelse i udbud (hvilket ville have opnået lavere omkostninger for skatteyderne og højere kvalitet for passagererne).

Læs artiklen
Brussels,

Denmark: State-owned incumbent DSB celebrates its fake ‘profit’ – in a closed market

DSB’s reported “profits” are in fact a fake profit margin that is 'earned' from a countrywide Public Service Obligation ('PSO') contract that was directly awarded by the Danish government without the benefits of a competitive tender (which would have achieved a lower cost for taxpayers and higher quality for passengers).

Read the press release
Brussels,

Wettbewerber kritisieren Staatsbahn-Expansionen

Der europäische Perso- nenverkehr-Wettbewerberverband Allrail sieht die Verlängerung der Nachtzuglinie Stockholm – Hamburg der schwedischen SJ bis Berlin skeptisch.

Den Artikel lesen
Bryssel,

SJ använder svenska skattepengar till orättvis konkurrens mot Snälltåget

Trafikverket bör ta ansvar för den av SJ nyligen aviserade offensiven mot det privatägda järnvägsföretaget Snälltåget. Det svenska statliga järnvägsföretaget SJ, har nämligen meddelat att man kommer att kopiera Snälltågets nattåg mellan Stockholm – Berlin, genom att förlänga sin, av svenska skattebetalare subventionerade nattågstrafik Stockholm – Hamburg till Berlin. Detta utgör en olaglig korssubventionering.

Läs pressmeddelandet
Brussels,

Trafikverket to blame for state-owned SJ using Swedish PSO subsidy for unfair competition in EU night train market

The Swedish Transport Authority Trafikverket should take responsibility for the recently announced offensive against the privately owned operator Snälltåget by the Swedish state-owned rail incumbent SJ. Namely, SJ has announced that it will compete with Snälltåget´s commercially driven night train between Stockholm and Berlin by extending its taxpayer-funded Stockholm – Hamburg night train service to Berlin. This represents an illegal cross-subsidy.

Read the press release