SJ använder svenska skattepengar till orättvis konkurrens mot Snälltåget

BRYSSEL, 30 januari 2023: Trafikverket bör ta ansvar för den av SJ nyligen aviserade offensiven mot det privatägda järnvägsföretaget Snälltåget. Det svenska statliga järnvägsföretaget SJ, har nämligen meddelat att man kommer att kopiera Snälltågets nattåg mellan Stockholm – Berlin, genom att förlänga sin, av svenska skattebetalare subventionerade nattågstrafik Stockholm – Hamburg till Berlin. Detta utgör en olaglig korssubventionering.

Trafiken Stockholm – Berlin kommer att ske på olika villkor mellan Snälltåget och SJ, eftersom SJ får statliga bidrag från Trafikverket för (påstådd) olönsamhet på den svenska och danska delen av sträckan. 100 dagar per år får SJs nattåg statliga bidrag samtidigt som Snälltåget också trafikerar – helt utan bidrag och endast på biljettintäkter. Detta gör att SJ kan bära förluster och ta högre risker på den så kallade kommersiella delen (utan statliga bidrag) av rutten på Tysklands territorium och erbjuda lägre priser till passagerarna. För ett aktuellt exempel på hur SJ underskrider Snälltågets priser mellan Sverige och Tyskland, se skärmdumpen nedan.

Därför bryter svenska Trafikverket mot det europeiska regelverket för PSO-stöd för tågtrafik (Public Service Obligation). Trafikverket upphandlade internationell nattågtrafik som kräver trafik på Tysklands territorium, trots att Trafikverket inte är behörigt att ensidigt upphandla tågtrafik på andra medlemsstaters territorier. Det byter också mot den tyska lagstiftningen som inte tillåter upphandlad trafik på långväga sträckor. Trafikverket var dock skyldigt att upphandla trafiken på uppdrag av den tidigare svenska regeringen med Miljöpartiet, vilket skedde av helt politiska skäl.

Vidare tog inte Trafikverket hänsyn till att det upphandlade nattåget skulle förändra spelreglerna för konkurrens på lika villkor den tyska delen av sträckan och inte på ett korrekt sätt förhindra överkompensation. Trafikverkets underlåtenhet att följa den europeiska PSO-förordningen innebär att subventionen till SJ ska betraktas som olagligt statsstöd.

ALLRAIL, alliansen av oberoende järnvägsföretag inom persontrafik, uppmanar Trafikverket och den nya svenska regeringen att ta ansvar för den situation som har uppkommit till följd av den politiskt motiverade upphandlingen av den förra svenska regeringen med miljöpartiet och säkerställa att det blir rättvisa spelregler på den internationella nattågsmarknaden.

Hela fallet bevisar också att så kallade “hybrid-PSO” med internationella tåg, subventionerade för bara en del av sträckan inte är rätt väg framåt. Det är omöjligt att på konstgjord väg dela upp ett internationellt tåg i en subventionerad (“PSO”) del i ett land och en kommersiell (“open access”) del i ett annat land, eftersom vinsten på PSO-delen kommer att möjliggöra kompensation för förluster på kommersiell delen.

Europeiska transportmyndigheter bör dra lärdom av fallet Trafikverket och i stället prioritera icke-diskriminerande åtgärder till järnvägsföretagen istället för att upphandla ett specifikt järnvägsföretag för att utföra tjänsten. Myndigheterna bör överväga att när de väl upphandlar trafik för en specifik sträcka blir det omöjligt för andra att bedriva en tågtrafik under normala kommersiella marknadsförhållanden. Upphandlingar leder till snedvridning av marknaden och ett onödigt beroende av subventioner.

Ett smartare och effektivare tillvägagångssätt för att stimulera nattåg är att sänka kostnadsnivån för järnvägsföretagen, genom att sänka nivån på eller helt avstå från infrastrukturavgifter, hjälpa till med upphandling av rullande materiel eller andra åtgärder som sänkt moms och rättvis prissättning av andra faciliteter.

Detta kommer i slutändan att leda till en järnvägsmarknad där alla järnvägsföretag kan agera på samma villkor och kan erbjuda en utökad och bättre järnvägstrafik för att möta och växande efterfrågan från resenärer -. Till och med SJ själv erkände för några veckor sedan “att det finns ett enormt intresse för resor mellan Sverige och Tyskland“.

Om ens SJ säger så, varför behöver den då bidrag till nattåg? Trafikverket och andra trafikhuvudmän måste erkänna vikten av rättvis konkurrens och avstå från att äventyra framgångsrik kommersiellt driven tågtrafik med subventionerad konkurrens”.

ALLRAILs juridiska expert Arthur Kamminga


Skärmdump som visar det subventionerade SJ-nattåget som nyligen underskred det kommersiellt drivna Snälltåget-nattåget på sträckan mellan Stockholm och Hamburg