in Dutch
Nederland,

Nederland eist vergoedingen voor toegang tot het spoor – gebaseerd op een te hoog bod van NS – van alle andere vervoerders

Treinvervoerders moeten in totaal jaarlijks ca. € 170 miljoen betalen voor het gebruik van de hogesnelheidslijn Amsterdam-België/Breda.Dit bedrag is afgesproken tussen Nederland en NS bij de Fyra-problematiek en komt direct voort uit de in 2001 door NS geboden concessievergoeding voor Fyra.

Read the press release
Netherlands,

ALLRAIL: Netherlands should waive the High-Speed Line toll

"ALLRAIL believes that the Netherlands should waive the levy it charges for the use of the high-speed railway line (HSL-Zuid) from Amsterdam to Hazeldonk. As its reason, the alliance argues that the levy is discriminatory by nature."

Read the article
Brussel,

De vernieuwde PSO-verordening en haar gevolgen voor het Nederlandse Hoofdrailnet

Het doel van het voorliggende onderzoek is een handreiking te zijn richting zowel de bevoegde autoriteiten in Nederland als op het niveau van de Europese Unie. Dit onderzoek geeft een overzicht van de juridische kaders, analyseert de structuur en opbouw van de Nederlandse spoormarkt en geeft een overzicht welke mogelijkheden er zijn om het Hoofdrailnet per 1 januari 2025 met inachtneming van de PSO-verordening vorm te geven.

Lees het verslag
Brussels,

Brandbrief: tunnelvisie IenW blokkeert ontwikkeling Hoofdrailnet

Europese belangenorganisatie ALLRAIL waarschuwt de Vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat in een brandbrief dat een “extreme tunnelvisie” op het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de ontwikkeling van het Nederlandse Hoofdrailnet blokkeert. Daarnaast ligt het ministerie op ramkoers met de Europese Commissie doordat IenW weigert Europese marktordeningsregels na te leven, waarmee zij de geloofwaardigheid van het Europese spoorbeleid ondermijnt.

Lees het Persbericht hier verder
SpoorPro,

Belangenorganisatie ALLRAIL waarschuwt Kamer: ‘NS concessie in strijd met marktregels’

De Europese belangenorganisatie ALLRAIL waarschuwt in een brandbrief de kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat voor een “extreme tunnelvisie” van het ministerie aangaande een nieuwe onderhandse concessie voor NS. Daarbij zegt ALLRAIL dat het ministerie de Europese marktordeningsregels niet naleeft, waardoor de “geloofwaardigheid van het Europese spoorbeleid wordt ondermijnt”.

 
 
Read the article